EMI: Какви цени на електроенергията може да очакваме на свободния пазар?

Излизането на небитовите потребители на свободния пазар ще съвпадне с икономическото възстановяване и покачването на цените на електроенергията